<< KIM ĐẠI PHÁT GROUP >> Dịch vụ hỗ trợ pháp lý, mua bán, môi giới nhà đất TP.HCM

KIM ĐẠI PHÁT GROUP

Vay von ngan hang - tu nhan + Hop thuc hoa nha dat.

Mua ban - ky gui - moi gioi.

LH: 0906.929.833 Toan

+ http://diaocvietnam.veve.us -- http://www.kimdaiphat.info
+ http://seo.veve.us -- http://www.taxivina.com

Hướng Dẫn


Hướng Dẫn Hồ Sơ

(Nguồn tiền đã được phép vào Việt Nam)


I. Điều Kiện Vay Vốn:

- Thời gian: 10-20 năm (theo dự án)

- Lãi suất: 0%/năm.

- Cho vay từ: 65-100% tổng mức đầu tư dự án.

- Giải Ngân theo tiến độ.

- Tiến độ giải ngân khoảng 120 ngày.

- Chi phí Quỹ Trích lại: 11% (trong đó có 7% có hóa đơn)

- Phí tư vấn: 1.8% + DVTV 3%.

II. Đối tượng cho vay:

- Tất cả các dự án lĩnh vực Trồng rừng có giấy phép đầu tư.

III. Hồ Sơ Pháp Lý Chủ Yếu:

1. Quyết định phê duyệt dự án cấp Huyện, Tỉnh, Thành Phố. (photo, đóng giấu công chứng)

2. Quyết định giao đất. (photo, đóng giấu công chứng)

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (photo, đóng giấu công chứng)

4. Hộ Khẩu và CMND. (photo, đóng giấu công chứng)

5. Hộ Khẩu và CMND của kế toán trưởng. (photo, đóng giấu công chứng)

6. QĐ bổ nhiệm giám đốc công ty (Đóng dấu của dự án)

7. QĐ bổ nhiệm kế toán trưởng (Đóng dấu của dự án)

8. Bằng Cấp của Giám đốc và kế toán trưởng (photo, đóng dấu công chứng)

9. Các biên bản họp HĐQT, HĐTV để vay vốn (đóng giấu của chủ dự án)

10. Đĩa CD dữ liệu dự án.

11. Phương án vay vốn và trả lãi, nợ. (Đóng dấu của chủ dự án)

12. Tờ Trình Xin Vay vốn (Theo mẫu). (Đóng dấu của chủ dự án)

13. Bản cam kết không thay đổi bộ máy nhân sự (trừ trường hợp bất khả kháng) trong suốt quá trình xúc tiến đầu tư đến hết thời gian giải ngân. (Đóng dấu của chủ dự án)

14. Ngoài ra cần bổ sung các tài liệu liên quan đến dự án.

Trân Trọng.!!!

Liên Hệ: Trọng Toàn: 0902.309.118 
                 Chị Thảo: 098.919.7272THÔNG TIN VAY VỐN


I/Vay Vốn Ưu Đãi.
1. Trồng Rừng Phòng Hộ:

- Lãi Suất: 0%.

- Thời Gian: 20 năm.

- Trả Nợ Gốc: 60%, 40% không hoàn lại.

2. Bệnh Viện, Trường Học:

- Lãi suất: 2,5%/năm.

- Thời Gian: 20 năm.

- Ân Hạn: 5 năm đầu không trả lãi, trả gốc.

3. Xi Măng:

- Lãi suất: 2,5%/năm.

- Thời Gian: 15 năm.

- Ân Hạn: 3 năm.

4. Nước Thải, Nước uống.

- Lãi suất: 2,5%/năm. Cho không 35%

- Thời Gian: 15năm.

- Ân Hạn: 3 năm.

II/ Vay Thương Mại: (Các ngành nghề và thủy điện)

1. Loại 5-10 năm:

- Lãi suất: 6,9%/năm.

- Thời Gian: 5 - 10 năm.

- Ân Hạn: 6 tháng.

2. Loại 10 - 25 năm:

- Lãi suất: 2,5% - 3%/năm.

- Thời Gian: 10 - 15 năm.

- Ân Hạn: 3 năm đầu không tính lãi.

Liên Hệ: Trong Toàn: 0902.309.118.